Specyfikacja druku

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

Dane przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem FTP i systemu Drukarni ulotkaSHOP.pl (po wcześniejszym utworzeniu konta).

Dane do serwera FTP wysyłane są w pierwszym mailu zaraz po rejestracji.

Adres serwera: ulotkashop.pl:8021
Login: login@ulotkashop.pl ("login" ten sam jak przy rejestracji)
Hasło: takie jak przy rejestracji

Rekomendowanym formatem plików jest PDF.

Formaty plików

TIF | JPG | PDF | CDR

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:
1. Format 1:1.
2. Spady po 3 mm z każdej strony.
3. Rozdzielczość 350 dpi.
4. Tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“.
5. Bez warstw – spłaszczone.
6. Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP.
7. Projekt wyśrodkowany na stroniez
8. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm).
9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

JPG - należy zachować odpowiednie parametry
1. Format 1:1.
2. Spady po 3 mm z każdej strony.
3. Rozdzielczość 350 dpi.
4. Tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“.
5. Projekt wyśrodkowany na stronie.
6. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm).
7. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
8. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
1. Wszystkie fonty zamienione na krzywe.
2. Spady po 3 mm z każdej strony.
3. Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1.
4. Rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi).
5. Tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“.
6. Projekt wyśrodkowany na stronie.
7. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm).
8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
9. Wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)
1. Prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1.
2. Wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1.
3. Fonty zamienione na krzywe.
4. Spady po 3 mm z każdej strony.
5. Wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK).
6. Praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów.
7. Projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie.
8. Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1.
9. Rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi).
10. Tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“.
11. Projekt wyśrodkowany na stronie.
12. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
13. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
14. Wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności
15. Orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (Dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy).

UWAGA!

Drukarnia internetowa ulotkaSHOP.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.

Uwaga wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK z wyłączeniem papierów firmowych zamówionych w kolorystyce PANTONE lub HKS. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.

Drukarnia ulotkaSHOP.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Drukarnia internetowa ulotkaSHOP.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową. Istnieje także możliwość sprawdzenia poprawności dokonania korekty materiałów przesłanych przez Klienta. W takim przypadku należy wybrać opcję „PEŁNEGO SPRAWDZENIA SKŁADU“ przy składaniu zamówienia. Klient w takiej sytuacji otrzymuje plik do akceptacji na swoje konto w systemie internetowej drukarni ulotkaSHOP.pl.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ, a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Drukarnia internetowa ulotkaSHOP.pl online NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Prawidłowo przygotowany PDF
PDF-y – PrePress:
1. Acrobat 4 wersja 1.3.
2. Zdjęcia 350dpi.
3. Wektory 2400 dpi.
4. Spady po 3 mm + linie cięcia.
5. Katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek).
6. Całość CMYK.
7. Dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf,
(gdzie x=nazwa).
8. Ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie.
9. Projekt wyśrodkowany na stronie.
10. Czcionki zamienione na krzywe.

Drukarnia ulotkaSHOP.pl online NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.